Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

7647

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť alebo zmeniť tak, že na našich stránkach uverejníme revidované oznámenie o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali naše oznámenie o ochrane osobných údajov pri každom odosielaní informácií alebo objednávke.

2020 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe všeobecné informácie o mobilných aplikáciách Banky;. Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov. Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.bank, so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon o ochrane povinnosti prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe. 25. máj 2018 ochrana oprávnených záujmov banky a uplatňovanie právnych nárokov.

  1. Sťahovanie aplikácií pre android
  2. Najlepšie miesto na kúpu puzdra na telefón v peňaženke
  3. Čierny piatok vysávač ponuky 2021
  4. Aká horúca je ionosféra
  5. Index sériovej škandálnej sezóny 2
  6. Zaručené pôžičky v ten istý deň nezamestnané
  7. Vydanie federálneho daňového systému cch vydanie 2021
  8. Web 2.0 a marketing v sociálnych sieťach
  9. Ako vlastníte pôdu v druhom živote
  10. Blu dot mexiko

Oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „Oznámenie“) webu Spustit.sk prevádzkovateľom Roman Ernst, IČO: 87968134, miestom podnikania Praha 4, Nusle, Bohuslava ze Švamberka 790/2, PSČ: 140 00, kontakt tiež na info@spustit.sk (ďalej tiež Oznámenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o prácu Spoločnosť Raytheon Technologies Corporation a jej dcérske a pridružené spoločnosti (ďalej spoločne len ako „RTX“) zodpovedajú za ochranu osobných údajov v rámci svojich systémov na podávanie Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje, ktoré osobné údaje spoločnosť Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr.-Boehringer-Gasse 5-11, A-1121 Viedeň, konajúcej v Slovenskej republike prostredníctvom Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co Oznámenie podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie o kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018, účinný od 01.09.2019 Autor: Národná rada Slovenskej republiky Oblasť: Archivníctvo, Energetika a priemysel, Správne poplatky Oznámenie o ochrane údajov Verzia pre tlač PDF verzia Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“) pre zabezpečenie komunikácie s verejnosťou využíva webové sídlo úradu. Prostredníctvom webového sídla úrad poskytuje základné informácie o Vyhlásenie o ochrane súkromia Oznámenie o ochrane osobných údajov Toto oznámenie je určené pre návštevníkov našich globálnych firemných webových stránok, GSK.com. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Radi by sme sa ubezpečili, že viete, aké osobné údaje o Skupina Bosch (C/HMI5) V2.0 16. máj 2018, RBCZ/DSO 14. august 2019 1 Oznámenie o ochrane osobných údajov v procese správy uchádzačov v skupine Bosch Staňte sa členom nášho tímu. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov vás chceme OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (alej ako „Oznámenie“) Informácie v tomto Oznámení nahradzujú doterajšie ustanovenia ohľadne ochrany osobných údajov uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a v poistných zmluvách.

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých pasu, dátum narodenia, emailová adresa, telefónne číslo, názov banky, číslo účtu

dec. 2020 Vyhlásenie spoločnosti PayPal o ochrane osobných údajov. Spoločnosť PayPal ako európska banka registrovaná v Luxembursku dodržiava  Osobné údaje: podľa Zákona o ochrane osobných údajov sú osobné údaje tie, podať oznámenie na Polícii SR, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu emailu ako pracovník zákazníckeho tímu s tým, že na stránke ich banky došlo k  Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v zákone č. 18/2018 Z. z.

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (alej ako „Oznámenie“) Informácie v tomto Oznámení nahradzujú doterajšie ustanovenia ohľadne ochrany osobných údajov uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a v poistných zmluvách.

V súlade s novou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 Pri spracúvaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie legislatívy, práv dotknutých osôb a k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou.

Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

Odporúčame vám, aby ste si prečítali naše oznámenie o ochrane osobných údajov pri každom odosielaní informácií alebo objednávke. Oznámenie o ochrane osobných údajov . Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“).

Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

Cítime sa zodpovední za osobné údaje, ktoré získavame a spracúvame. Preto sme odhodlaní rešpektovať a chrániť vaše osobné údaje a zabezpečiť efektívne uplatňovanie práv dotknutej osoby. OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. AKTUALIZOVANÉ: 11.12.2020 .

sa zaviazala zachova ť súkromie a ochranu osobných údajov a okrem iného rešpektova ť dve zásady stanovené v … 3.1 Upozorňujeme, že ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov EÚ (ďalej len „GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation) tieto práva: Práva na informácie podľa článku 13 a 14 GDPR. Právo na prístup podľa článku 15 GDPR. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov. OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

s r.o. sa zaviazala zachova ť súkromie a ochranu osobných údajov a okrem iného rešpektova ť dve zásady stanovené v … 3.1 Upozorňujeme, že ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov EÚ (ďalej len „GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation) tieto práva: Práva na informácie podľa článku 13 a 14 GDPR. Právo na prístup podľa článku 15 GDPR.

Oznámenie o poskytovaní osobných údajov do Spoločného registra bankových informácií Dňa 1. októbra 2004 začal svoju činnosť Spoločný register bankových informácií (ďalej „Register"), ktorý prevádzkuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so Oznámenie o ochrane osobných údajov Cieľom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť všetkým uchádzačom, ktorí sa uchádzajú o pracovné miesto v sieti Eurofins, prostredníctvom spoločnosti SmartRecruiters alebo ich náboroví pracovníci Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je možné z našej strany v priebehu času meniť. „Dátum poslednej aktualizácie" zmienený na konci tohto dokumentu uvádza, kedy bolo oznámenie naposledy aktualizované a zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť po tom OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V rámci svojej povinnosti, advokátska kancelária Šiška & Partners s. r. o. so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Oznámenie o ochrane osobných údajov (Edgar Baker) strana 1 / 12 Oznámenie o ochrane osobných údajov Našej spoločnosti Edgar Baker s.r.o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 791 323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV Flaga spol. s r.o.

je crypto.com bezpečný v kanade
ako dlho trvá posielanie peňazí cez paypal
policajt na gdp
preskúmanie bodov odmeny expedia
spotové obchodovanie vs obchodovanie s maržou

Oznámenie o ochrane a spracúvaní osobných údajov pre (potenciálnych) sporiteľov Záleží nám na Vašich osobných údajoch Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 35 901 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

As the world’s largest manufacturer in the non-tyre rubber sector, ContiTech develops and manufactures functional parts, components and systems for the automotive industry, plant and machinery manufacturers, the mining, rail transport and printing industries and other major markets. Zákon č.

MyJohnDeere™ Oznámenie o ochrane osobných údajov Územie: Krajiny Európskej únie a krajiny mimo EÚ v Európskom hospodárskom priestore (EHP) Dátum vydania: 25.05.2018 Jazyk: Slovak / Slovenský

s., spracúva Oznámenie o ochrane osobných údajov strana 3 z 4 údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia; (iii) je poskytnutie údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti v zmysle čl.

6.2020 . PRÁVNE UPOZORNENIE: Návštevou ktorejkoľvek z webových stránok Forever Living Products (ďalej len „FLP“), ktoré obsahujú toto oznámenie o ochrane osobných údajov, prijímate a súhlasíte s postupmi opísanými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V rámci svojej povinnosti, advokátska kancelária Šiška & Partners s. r. o.